Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

ICTVC : Hellenic Design Institute Endorses the International Conference on Typography & Visual Communication

www.icvtvc.org



Lending grace to language "
Call for Papers :

On 17, 18 & 19 June 2010 the Department of Design & Multimedia of the University of Nicosia will be hosting the 4th International Conference on Typography and Visual Communication (ICTVC) with the general theme "Lending Grace to Language".

After three important and successful international meetings (2002, 2004, 2007), ICTVC moves to Cyprus. Our new home sits at the crossroads of three continents, a location of historical significance that far outweighs its small size.The multicultural character of the island makes Cyprus a perfect location for a conference that explores the world of typographic design and visual language.

The Organizing Committee members invite you to contribute your proposals for a presentation or panel discussion for inclusion in the programme of the 4th ICTVC. Abstracts of no more than 200 words and a short bio of 70-100 words, either in Greek or English, should be submitted by 10 January 2010.Conference presentations should be up to 30 minutes.

This time ICTVC is organized in collaboration with the Mass Media and Communication Institute (IMME), Cyprus, and AlterVision, Greece, and is supported by the Department of Typography & Graphic Communication at the University of Reading (UK), the Association Typographique Internationale (ATypI), the Institute of Paper, Printing & Publishing Αγγλίας (IP3), the Hellenic Design Institute, the Greek Graphic Designers Association (EGE) and the Thessaloniki Design Museum. ICTVC is endorsed by the International Council of Graphic Design Associations (ICOGRADA).

Further Information:

Dr. Klimis Mastoridis
Department of Design & Multimedia
University of Nicosia, Cyprus

Gerasimos Leonidas
Department of Typography & Graphic Communication
University of Reading, UK




Προσδίδοντας χάρη στη γλώσσα "
Πρόσκληση Εισηγητών

Στις 17, 18 & 19 Ιουνίου 2010 το Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα φιλοξενήσει το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας (ICTVC) με θέμα "Προσδίδοντας χάρη στη γλώσσα".

Η Οργανωτική Επιτροπή προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει περίληψη ανακοίνωσης (έως 200 λέξεις) στα Ελληνικά ή Αγγλικά καθώς και προτάσεις για θέματα συζήτησης σε στρογγυλή τράπεζα έως τις 10 Ιανουαρίου 2010. Αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό 70-100 λέξεων. Οι προφορικές ανακοινώσεις στο Συνέδριο δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 30 λεπτά της ώρας.



Μετά από τρεις πετυχημένες διεθνείς διοργανώσεις, που αποτέλεσαν σταθμό για την Ελλάδα (2002, 2004, 2007), το ICTVC μεταφέρεται στην Κύπρο. Τοποθετημένη στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, η Κύπρος έχει μακρά και σημαντική ιστορία που ξεπερνά κατά πολύ το μέγεθός της. Ο δε πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για την πραγματοποίηση ενός συνεδρίου που εξερευνά τον κόσμο του τυπογραφικού σχεδιασμού και της οπτικής γλώσσας.

Αυτήν τη φορά το ICTVC διοργανώνεται με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ) της Κύπρου και της AlterVision και υποστηρίζεται από το Τμήμα Τυπογραφίας και Γραφικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Reading Αγγλίας, της Association Typographique Internationale (ATypI), του International Council of Graphic Design Associations (ICOGRADA), του Institute of Paper, Printing & Publishing Αγγλίας (IP3), του Ελληνικού Ινστιτούτου Design, της Ενωσης Γραφιστών Ελλάδας και του Μουσείου Design Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Δρ Κλήμης Μαστορίδης
Πρόεδρος Τμήματος Σχεδιασμού και Πολυμέσων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος


Γεράσιμος Λεωνίδας
Department of Typography & Graphic Communication

University of Reading, UK

www.ictvc.org