Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

HDI : Hellenic Design Institute : Est. 2006

To Ελληνικό Ινστιτούτο Design, είναι ένας ανοιχτός φορέας, μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προβάλλει τη σύγχρονη δημιουργική κοινότητα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πρωτοβουλία ίδρυσης του Ινστιτούτου Design σκοπεύει στην αποτελεσματική προώθηση του διαλόγου και την ανταλλαγή απόψεων στα θέματα που απασχολούν την ελληνική γραφιστική και διαφημιστική κοινότητα, καθώς και τη δημιουργία κοινής ορολογίας και κώδικα δεοντολογίας.

The Hellenic Design Institute is a a non profit organisation, which promotes the modern creative community, in Greece and abroad. Main objective of HDI is endorsing the effective dialogue among the creative people, in aspects of graphic design, visual communication and advertising. The HDI also cares and shares opinions in creating a common ground and code of ethics.